Åndelig fyllefest

Åndelig fyllefest


Ååå, som vi trenger en åndelig fyllefest! Det høres kanskje rart ut å si, men Bibelen sier faktisk i Efeserne 5,18: «Og bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden….». Vi mennesker er alt for flinke til å begrense oss selv og andre, men de fleste ønsker bare av og til å glemme alt som er rundt, leve i nuet, kjenne på friheten og være helt fri fra andres og egne forventninger og begrensninger.

Når Guds Ord sammenligner vin og Ånd er det jo fordi den har tilnærmet lik effekt, men følelsen dagen derpå er vidt forskjellig. Åndens beruselse skaper fred, glede og frihet som varer, men vi trenger stadig påfyll. Derfor må vi gi Den Hellige Ånd mer rom i våre liv og menigheter, slik at vi kan leve i denne relasjonen med Han og kjenne adrenalinet helt ut i fingerspissene oftere.


I Apgj. 1 kan vi lese om da Jesus sa til disiplene sine at de skulle bli døpt med Den Hellige Ånd. Som vi vet fikk de Åndens fylde på pinsedagen og talte i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Noen spottet og beskyldte dem for å være fulle av ny vin.

Vi trenger som enkelt individ og menighet å bli fylt av hele Guds fylde, slik at mennesker kan få smake på «the real stuff», altså oppleve en berøring av Guds kraft som sprenger alle rammer og systemer. Ja, Han berører og beveger oss ofte på en måte som bryter med all fornuft og forventning, og det er fantastisk! Forutsigbarhet kan være positivt, men det kan også hindre Åndens ledelse og drive kraften ut av våre liv og forsamlinger!

Å bli fylt av Ånden kan oppleves forskjellig og ha ulikt uttrykk. Noen fylles av en salig fred, mens andre tar helt av. Uansett uttrykk trenger vi et åndelig kick, ellers leter folk andre steder.

Ja, det vil nok bli noen negative omtaler, for frykt og «religiøse» åndsmakter reiser seg også når Ånden virker i blant oss, men det må vi bare regne med og tåle. La oss ikke begrenses av menneskers meninger og synsinger. Vi er skapt til å leve i frihet, så må vi heller overlate jobben til Den Hellige Ånd å begrense om nødvendig!