Ødemarka

Ødemarka


Matt. 4,1-11: Jesus blir ledet ut i ødemarka av Ånden.

I ødemarka prøver Gud vår tillit, lydighet og karakter. Jesus var 40 dager i ødemarka. Israel vandret 40 år. Hvor lenge må vi vandre i ingenmannsland? Noen ganger vandrer vi gjennom ødemarka i perioder av livet, men av og til tror jeg vi er der lengre enn vi hadde trengt. Selv om vi ser på ødemarka som noe negativt, trenger det ikke å være det. Den gir oss muligheten til å bli bedre kjent med oss selv og vår Herre om vi er villige til å lytte til vårt indre. Ja, det kan noen ganger ta litt tid, men det viktigste er jo at vi har forlatt Egypt og er i bevegelse! Selv om vi i likhet med Israels folket er motvillige, trassige, fulle av vantro og ulydige, kan vi likevel oppleve Guds trofasthet og åpenbaringer om vi legger øret bitte litt til.

Jesus brukte Guds løfter for å seire i ødemarka, mens Israels folket klaget og hadde mistillit til Guds løfter og trofasthet. Vi har også lett for å rette vår mistillitt til Gud når ting ikke blir helt som vi hadde tenkt, for ofte bygger vi troen på vi det vi ser, men i Johannes 20,29 sier Jesus: «Salig er de som ikke har sett, men likevel tror!» Han ønsker å bruke ødemarka til å forme hjertene våre, slik at Han kan lede oss inn i løfteslandet. Kanan er et bilde på det hvilestedet hvor Han er gitt kontrollen. Det betyr ikke at vi mister vår frie vilje eller at nå er det fred på alle kanter, for selv om det var et land som fløt av «melk og honning» var det også mye motstand. Hvilen handler mer om en tilstand hvor blikket er rettet mot Hans trofasthet og godhet, slik at Hans velduft omslutter vår frykt og bekymringer. Jeg las noe fint på Facebook her om dagen: «Ekte ro er ikke fravær av storm. Ekte ro er å finne fred midt i stormen.»

Josva ledet Israel inn i Kanan. Det greske navnet «Jesus» er det samme som det hebraiske «Josva». Derfor blir dette et bilde på at det er Jesus som skal lede oss inn i Hvilen. Når vi fester blikket på Han, overlater våre liv i Hans hender og stoler på Ordet, finner vi ro for vår sjel. I Efeserne 6,17 står det at Åndens sverd er Guds Ord. I ødemarka seiret Jesus over Satans angrep ved hjelp av rhema. Rhema er et ord eller vers fra Bibelen som blir gitt av Ånden i rett tid og brukes som et «sverd» for å seire over mørkets krefter. Ånden hjelper oss til å oppleve Hvilen midt i ødemarka.