Åndelige øyner

Åndelige øyner


I tjeneste for Gud finnes det bare en retning og det er

- ENDA LAVERE!  (Heidi Baker)


Øynene våre ser egentlig det som er rundt oss opp-ned, men hjernen snur bildet den riktige vei.

Slik er det også i Guds rike. I livet med Jesus flyttes fokuset fra oss selv mot Gud. En opp-ned tenkning som bryter med vårt ego. For å se mer av Gud i vår hverdag må Han «snu» vårt tankemønster. «Han skal vokse, men jeg skal avta.»  (Joh. 3,30)

For å skjønne at dette er fullkommen kjærlighet trenger vi «åndelige øyner»!

Jesu død og oppstandelse har gjort det mulig for oss å vandre i ferdiglagte gjerninger. Derfor blir det som er umulig i det naturlige, mulig i det overnaturlige. Når vi søker Han i bønn, styrkes vår tro, slik at vi begynner å se det Han ser. I denne relasjonen blir det overnaturlige tilgjengelig og det umulige en realitet.     

Dette er selvfølgelig dårskap for den som ikke tror, men frihet og kraft for hver den som tror.


1.Kor.13,12: «For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.»

En dag skal vi stå for Hans trone og se helheten. Da kommer vi til å skjønne hvor lett tilgjengelig Hans herlighet og kjærlighet var for oss mennesker om vi bare hadde vært villige til å ydmyke oss ned og gi Han mer plass i livene. La oss be Gud om å fjerne sløret for våre øyner, slik at vi kan se det Han ser og gjøre etter Hans vilje. Måtte Han fornye vår sjel (tankene, viljen og følelsene) slik at våre hjerter lengter etter å leve etter Hans "normal".

Et liv som for vårt fysiske øye blir opp-ned, men med tro blir naturlig og riktig!