Bønn for Norge

Kladdeboka

Bønn for Norge


1.Kongebok 11,2: «Dere skal ikke inngå ekteskap med dem, og det skal heller ikke de med dere. Sannelig, de vil bare vende deres hjerter til sine guder.»

Til tross for Herrens advarsel inngikk Salomo ekteskap med fremmede kvinner, altså kvinner fra hedningefolkene. Da Salomo ble gammel, skjedde det at hans koner vendte hans hjerte bort til andre guder. Salomo bygde offerhaug for avguder og tillot avgudsdyrkelse i landet. Herren hadde vist seg for Salomo to ganger og velsignet han med all verdens visdom og rikdom, likevel gjorde han det som var ondt i Herrens øyne. Salomos hjerte hadde vendt seg bort og var ikke lenger helt med Herren slik hans far Davids hjerte hadde vært.

Er det ikke akkurat dette som skjer i kongeriket Norge også? Han har holdt sin hånd over landet vårt og velsignet oss, men likevel inngår vi «ekteskap» med andre livssyn og religioner. Avgudsdyrkelsen er et faktum. Vi har ikke den samme gudsfrykten for Bibelens Gud som våre forfedre hadde. Guds ord er ikke lenger så viktig og resultatet er avkristning av lover og regler, kirker, menigheter, bygder, byer og land.

Mange spør seg sikkert:

«Hva kan vi gjøre da?»

Nøkkelordet er: «BØNN»

Ikke fremmedfrykt, ikke motløshet, ikke hat, ikke våpen, men noe så enkelt som bønn. Om vi som kristenfolk på nytt ydmyker oss ned og ber om tilgivelse for den avgudsdyrkelsen som har fått tilgang i landet vårt og ber om nåde, er Gud aldri sen med å svare. Hans nåde og miskunnhet varer til evig tid! La dette bli en oppmuntring om å stå sammen i bønn for vårt kjære gamle NORGE, slik at Herrens velsignelse og beskyttelse fortsatt kan hvile over oss!