Bønnens kraft

Bønnens kraft


Bønn var tidligere ikke min sterkeste side, men de siste årene har jeg virkelig forstått hvor viktig det er.


I Luk 22, 39-46 kan vi lese om bønnen i Getsemane-hagen. Jesu død nærmet seg og Han visste hvilke prøvelse dette kom til å bli både for seg selv og vennene, derfor sa Han: «Be at dere ikke må komme i fristelse.»

Jesus gav disiplene sine en tydelig oppfordring om å be om beskyttelse.

Disiplene tok ikke ordene fra Jesus på alvor.

De sovnet!

«Da Han reiste seg opp fra bønnen og kom til disiplene Sine, fant Ham dem sovende av sorg.

Da sa Han til dem: «Hvorfor sover dere? Stå opp og be, så dere ikke kommer i fristelse.»

Vi blir også ofte passive i vårt bønneliv når ting er vanskelig, spesielt hvis ikke bønnesvaret kommer med en gang. Vi sovner i stedet for å være utholdne i bønn, deretter skylder vi på at Gud ikke hører oss.


Men hva gjorde Jesus når det stormet som verst.

Vers 44:«Fordi han var i dyp angst, ba Han enda mer inntrengende.» Vi må ikke miste motet i vanskelige situasjoner, men bli enda mer inderlig i våre bønner, slik at Guds løfter og sannheter blir en realitet i våre liv.


Vi må be om å få åndelige øyner, slik at våre bønner gir styrke, mot, håp og tro i motgang, spesielt når ting «menneskelig» sett ser umulig ut. Disiplene så ikke den «seier» Jesus skulle vinne, for omgivelsene rundt sa at Utfrieren deres skulle dø.  Derfor sovnet de av sorg. De orket ikke å kjempe. Vi må se «åndelige seirer», slik at vi blir utholdne i  bønn. Bare da blir Guds sannheter og løfter forløst i våre liv, slik at bønnene vi ber utgjør en forskjell i himmel og på jord!