Den gode del

Den gode del


Lukas 10, 38-42: «Maria og Marta tilber og tjener.»

I denne beretningen møter vi søstrene Maria og Marta. Begge var de veldig glad i Jesus. Marta var travelt opptatt med å ordne i stand og være en god vertinne, mens Maria satte seg ned ved Jesus føtter og lyttet til hva Han hadde å si. Marta ble frustrert og sa at Jesus måtte be Maria om å hjelpe til, men da svarer Han: «Maria har valgt den gode del».


I vårt kristne liv kan vi også bli mer opptatt av alt som skal gjøres «for» Jesus, enn å ta tid «med» Han. Det er ikke nødvendigvis noe galt i å være Marta. I kristne menigheter trenger vi mange slike, men vi må passe oss for å ikke bare bli Marta. Vi trenger daglig å være Maria, slik at vi kan gjennomføre våre plikter uten å slite oss ut. Det er nødvendig å bruke tid ved Jesus føtter for å være i Hans vilje. Når vi prioriterer «Den gode del» vil alle de praktiske tingene gå lettere. Fokuset er ikke lenger mest på aktiviteten, men på Jesus.

For tiden leser jeg ei bok som heter «Don`t limit God» av Andrew Wommack. Den handler om at vi ofte begrenser Guds vilje over livet. En av grunnene er rett og slett at vi er for travle til å søke stillheten hvor vi kan høre Hans stemme. Gud snakker kontinuerlig til oss, men all «støyen» rundt hindrer oss i å høre hva Han har på hjertet. Derfor får Han heller ikke bruke det potensialet som bor i oss fullt ut. Når Jesus så sier at Maria har valgt den gode del tror jeg det er nettopp av denne grunn. Jesus verdsatte helt sikkert Martas innsats, men Han visste likevel at Marias valg var det beste for henne. Martas strev førte egentlig bare til at hun ble irritert på de som var rundt. Vi trenger å være stille innfor Gud for å bevare hjertene og utvikle gaver og talenter vi ikke visste bodde i oss. Da får Jesus muligheten til å veilede oss steg for steg slik at vi kan leve i Hans vilje med livene våre, og hvem vet vel bedre enn Han hva som er best for oss!