Det ukjente

Det ukjente


Jeremia 42, 3 – 16.

I denne beretningen skriver Jeremia til folket som var i eksil hos babylonerne. Folket fryktet kongen i Babylon og ønsket seg derfor tilbake til Egypt, men Gud advarer dem – «Hvis dere virkelig vender deres ansikt mot den veien som går til Egypt, og dere drar av sted for å bo der, da skal det bli slik at det sverdet som dere frykter for, skal innhente dere der i landet Egypt.» 

Noen ganger i livet med Gud må man tåle å leve i det ukjente uten å vite hva som kommer til å skje. Det kan av og til være veldig frustrerende, spesielt når den nye situasjonen virker truende og den gamle virker tryggest. Selv om det gamle heller ikke er optimalt, klarer frykten for det ukjente likevel å lure oss til å tro at det som var er bedre, slik at vi blir hindret i å ta nye steg med Gud. Man må bare stole på Guds ord, selv om det strider mot vår fornuft. Å følge Gud er det eneste som gir hvile og fred! Når vi holder fast på Hans løfter og går på det ord som Han har talt inn i våre hjerter, vil Han gi oss favør og framgang på steder man ikke skulle trodd – «Frykt ikke for kongen i Babylon, ham dere frykter for. Frykt ikke for ham, sier Herren, for Jeg er med dere for å frelse dere og utfri dere fra hans hånd. Jeg skal vise dere barmhjertighet, så han skal ha barmhjertighet med dere og la dere vende tilbake til deres eget land.» Når vi går på det Gud har sagt og legger «Egypt» bak oss, da vil Hans barmhjertighet og velsignelser hvile over våre liv. Han vil åpne nye dører for oss. For vi er kalt til å strekke oss etter det som ligger foran!