Dialogen

Dialogen


En augustdag for noen år siden fikk jeg oppleve å ha en fantastisk fin samtale med Jesus. Mens jeg var i bønn fikk jeg setningen «Du dekker bord for meg framfor mine fiender».

Jeg slo opp i Bibelen og las hele Salme 23. Jeg spurte Jesus hvordan David kunne si disse ordene når han ble forfulgt av sin svigerfar

i 21 år. Hvordan?

«Se i vers 3, svaret er der», svarte Jesus meg. Jeg las ivrig «Han fornyer min sjel». «Selvfølgelig», tenkte jeg, for sjela er jo tankene, følelsene og viljen vår. Han må fornye disse delene av oss. «Men hvordan vil du gjøre det da», sa jeg. «Les slutten av vers 5 igjen», sa Han og jeg las: «Han salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over».

Salving i Det gamle testamentet er det viktigste symbolet på Åndens nærvær. Når vi søker Gud gir vi Ånden rom for å salve oss, og det er som å bade i den reneste kilde - forfriskende og herlig. Salvelsen flytter fokuset bort fra problemene våre og over på Jesus hvor vi kan legge av oss alt mas og jag, og bare kjenne pusten og hjerteslagene slå i takt med Hans. Et hvilested for både ånd, sjel og kropp! Derfor trenger vi daglig å ta tid sammen med Jesus og la Ånden fornye sjela. Da kan håpet vokse midt i motløshet, og freden regjere over uro og bekymringer. Ånden i oss gjør det mulig å kjenne det slik, selv om situasjonen eller omgivelsene tilsier noe annet. Etter et langt liv på flukt kunne David likevel synge: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighets stier for Sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge med meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.»

Mørkets krefter gjør alt for å frarøve oss gleden i livet, men Den Hellige Ånds nærvær og salvelse gjør det mulig å oppleve Gud dekker bord for oss like for vår «fiende».