Elsket

Kladdeboka

Elsket


Joh. 13, 23: «En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg mot Ham.»


Noen uker etter drømmen som gav meg ny identitet i Ham, leste jeg beretningen om Jesus siste måltid sammen med disiplene. Jeg stusset veldig over ordene «den som Jesus elsket». Jeg kunne bare ikke få det til å stemme at Jesus elsket noen mer enn noen andre. Plutselig minte Jesus meg på den følelsen jeg hadde kjent etter drømmen. Da skjønte jeg at det var jo Johannes som skrev dette om seg selv. Han var en disippel som lente seg mot Jesu bryst, og akkurat som Johannes følte også jeg meg utrolig elsket etter å ha lent meg inntil Jesu bryst. Johannes gav seg selv identiteten - «Den som Jesus elsket».


Etter denne hendelsen skjønte jeg hvor viktig det er å holde seg nær til Jesus for å ha riktig identitet. Vi trenger å ta tid sammen med Ham, slik at vi blir i stand til å ta i mot den kjærligheten Han har for oss. Ikke trekke oss bort fordi vi føler oss utilstrekkelig, men la Hans nærhet skape riktig identitet i oss. Han trekker seg aldri bort, det er det vi som gjør. Men gjør som Johannes! Hold deg nær til Ham, og du vil føle deg elsket!