Erkjennelse

Erkjennelse


I likhet med Peter kan omgivelser og skuffelser ta bort fokuset fra Jesus.

Vi blir innadvendte og mister åndelig fotfeste. Vi svikter når det gjelder.

I Johannes 21, 15-17 leser vi om Jesu ransakelse av Peters hjerte. Dette var det første møte mellom dem etter fornektelsen, der Peter hadde bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus. Etter at de hadde delt måltid sammen spør Jesus om han elsker Ham. Jesus går rett på hjertet til Peter for å oppnå en erkjennelse, ikke på behovet Peter antakelig hadde for å bli tilgitt. Han klarer ikke å svare med det samme bekreftende ordet som Jesus bruker – «elske». Peter svarer: «Ja, Herre, Du vet jeg har deg kjær.» Hvorfor klarer ikke Peter å bruke ordet «elske»? Han elsket nok Jesus av hele sitt hjerte, men omgivelsene og sviket gjorde kanskje at han ikke følte han kunne si det. Etter at Jesus spurte for tredje gang kapitulerte Peter og sa: «Herre du vet alt». Han klarte fortsatt ikke å bruke elske, men Jesus fikk en erkjennelse. Mange ganger tror jeg bare Jesus lengter etter at vi erkjenner skyld, i stedet for å bortforklare eller glatte over. Jesus vet at vi kan oppleve utfordringer og fristelser, men det eneste Han forlanger er et oppriktig og ærlig hjerte. Han ønsker bare å utøse sin kjærlighet over oss, og Han vet at vi er avhengige av å komme med erkjennelse overfor oss selv og Ham for å være mottakelig for Hans nåde. For det er bare av nåde Han elsker oss. Det kan ikke fortjenes! Men erkjennelsen forandrer hjertetilstanden vår, slik at vi blir mottakelige for Hans kjærlighet.