Fred

Kladdeboka

Fred


For en stund siden fikk jeg en interessant prat med en jeg kjente fra ungdomsårene. Vi kom inn på tro og jeg spurte om han fortsatt kalte seg kristen. Da svarte han kjapt: «Det synes jeg i grunn veldig få kan. Det er ikke mange som klarer å leve opp til den tittelen!» Jeg må innrømme at jeg ble litt satt ut, men etter å ha hørt han fortelle om livet og møte med kristne mennesker skjønte jeg hvorfor han mente dette. Jeg forstod skuffelsen og kjente på en tristhet. En tristhet over at vi kristne ikke strekker til, for det er nok ingen av oss som kan klappe oss selv på skulderen og si vi er perfekte kristne. Vi er mennesker på godt og ondt med eller uten «merkelappen» kristen, men det ligger et ansvar i å være Jesu etterfølger. Et ansvar vi alle bør være mer bevisste på!

Likevel er det av NÅDE vi er frelst. Nettopp fordi loven (forventningene/kravene) ikke klarte å rettferdiggjøre Israel i den gamle pakt, ble Jesus gitt som soning for all verdens synd i den nye pakt.

Julens budskap handler om at Gud sendte sin sønn til verden for å frelse oss, nettopp fordi vi ikke klarer det i oss selv. Derfor kan hver den som tror og bekjenner at Jesus er Herre på tross av feil, mangler og utilstrekkelighet likevel kalle seg Guds barn. Det betyr ikke at vi avskriver oss ansvar. En troverdig kristen har et oppriktig ønske om å leve i Guds vilje med sitt liv, selv om enn ikke alltid klarer det. Med denne enkle kladden vil jeg oppmuntre deg til å takke Jesus for Hans uendelige store nåde. En nåde vi ikke forstår med vårt intellekt, men bare kan oppleve med hjertet. Vi trenger denne overbevisningen for å være trygg i vår tro og kjenne fred når det stormer omkring. Mennesker skuffer hele tiden, men Jesus kom for å strekke til i menneskets utilstrekkelighet. Åpne opp din hjertedør og gi Han rom. Du trenger ikke å rydde eller vaske først. Han ble tross alt født i en stall. Han ønsker å gi sin fred til hver den som velger å ta i mot ufortjent: «Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt!». (Joh. 14,27)