Guds øyensten

Kladdeboka

Guds øyensten


Hvorfor velsigne Israel?

Dette er ingen kladd om konflikten i Midt-Østen. Til det vet jeg for lite, men jeg elsker Guds ord og tar løftet til Abraham i 1. Mosebok 12,2-3 på alvor: "Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes."

Det er tydelig at dette skulle skje på en overnaturlig måte siden Gud bruker "Jeg skal gjøre...", men som vi vet prøvde Abraham å oppfylle Guds løfte i egen kraft. Resultatet ble sønnen Ismael, født av trellkvinnen Hagar. Dette var ikke Guds plan, for løftet Gud gav Abraham skulle oppfylles i Isak og ikke Ismael. Alle slekter på jorden skulle velsignes i løftessønnen Isak som ble far til Jakob. Gud gav Jakob navnet Israel og  etterkommerne etter Jakobs tolv sønner ble de tolv stammene som det gamle Israel betår av.

Slik går stamtavlen helt ned til Jesus. En jøde som gjorde det mulig for oss hedninger å bli en del i Abrahams ætt og velsignelse gjennom tro.

Bare det er god nok grunn for meg til å stå opp for Israel.

Uansett ståsted eller bibeltolkninger tror jeg ikke vi kommer utenom viktigheten av å velsigne dem. Velsignelse betyr «å tale vel om». 

Mange kristne velger å distansere seg til temaet fordi de har for lite kunnskap om Midtøsten-konflikten eller bare synes det hele er litt vanskelig. Men jeg tenker at  oppfordringen fra Bibelen om å trøste Hans folk, be om fred for Jerusalem og velsigne Israel er uavhengig av kunnskap, meninger, diskusjoner eller forsvar. Det er mer et prinsipp med løfte om velsignelse tilbake. Selv om vi ikke alltid forstår, må vi likevel våge å stole på Guds ord.

Abraham hadde vanskeligheter med å tro på løftet om å bli et stort folk. Israel har gjennom hele historien ofte vært ulydige mot Gud. Vi har også lett for å stole mer på egne tanker, media og omverdenen enn Guds Ånd som ønsker å velsigne oss.


Gud utvalgte et trassig og stolt folk kanskje nettopp for å vise hvor uendelig stor Hans nåde er. Til tross for opprør, ulydighet og forkastelse, opprettholder Han fortsatt pakten og løftene til dette folket som er Hans øyensten – for en ubegrenset kjærlighet. En kjærlighet vi kristne har fått del i bare av nåde.

Hvem er da vi til å gå i mot Guds ord?!