Guds frø

Guds frø


1.Kor 15, 37 – 38: «Og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent korn – om det er hvete eller et annet kornslag. Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse.»


Tenk at Gud har sådd et frø (nakent korn) inn i alle menneskers hjerte. I dette lille frøet ligger Guds plan for våre liv ferdig. Vi vet ikke hvilken skikkelse (plante) det skal bli. Bare Gud former den skikkelsen Han vil om vi lar Han få lov. For at frøet skal vokse og spire trenger det sollys og vann, altså frøet må ha næring. Denne næringen får vi gjennom å ha en nær relasjon til Jesus og i Han finner vi kjærlighet, tilhørighet og liv. Når vi fyller oss med Guds ord og lar Ånden virke i våre hjerter, gir vi Skaperen mulighet for å forme oss til den beste skikkelsen i Hans fullkomne plan. 


Videre står det i vers 43 – 44: «Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. Det blir sådd en sjelelig kropp, og det oppstår en åndelig kropp».


Disse versene handler kanskje først og fremst om livet etter døden, men jeg synes likevel de beskriver så fint Guds nåde over våre liv her på jorden når Han får forme oss. Frøet som Gud sår i våre hjerter blir sådd inn i vår svake vilje, men heldigvis kan vi i nær relasjon med Han finne næring til vårt «nakne korn», slik at vi blir fullvoksne planter oppreist i Guds herlighet og kraft.

Livet i Gud handler da om å leve litt utenfor oss selv. Bli inspirert av Guds ord og ledet av Ånden

som bor i oss.

Så la oss ikke forbli et «nakent korn», men en «fullvoksen plante»!