Hans navn

Kladdeboka

Hans navn


Jesaja 9,6: «For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»


I Studiebibelen står det at «Navnet» hadde egenskapene og karakteren til den personen som bar det. Å kjenne noens navn var å få grep om denne personen. Derfor utleverte man ikke navnet sitt til ukjente eller upålitelige mennesker.

Kongen styrket sin makt og innflytelse ved å la navnet sitt ropes ut over land og folk.


Jesus lar oss kjenne alle Hans navn – for en tillitt! Måtte vi være pålitelige mennesker som ærer det med respekt. Navnet sier noe om Hans karakter. Tror vi på alle Hans navn? De utfordrer vår tro, men la oss bli kjent med Jesus slik at alle Hans navn kan få den autoritet de er ment å ha i livet vårt.

La oss rope «Mektig Gud», så himmel og jord skjelver.

La oss tilbe Evig Far under alle omstendigheter.

La oss lytte til Rådgiveren og følge Hans veiledning.

La oss søke Under, slik at uretten må vike.

La oss elske hverandre som Fredsfyrsten.

La oss ære JESUS, slik Han fortjener!


Med dette vil jeg bare ønske dere alle en riktig God Jul og et velsignet Godt Nyttår. Måtte alle Hans navn åpenbares på en ny måte i våre hjerter, liv og menigheter i året som kommer!