Hjertets omskjærelse

Kladdeboka

Hjertets omskjærelse


Rom 2, 29: «Men den er i sannhet jøde, som er det i menneskets skjulte indre. Og sann omskjærelse er hjertets omskjærelse, i Ånden, ikke i bokstaven. Den som er omskåret på denne måten, har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud.»


Abraham hadde fått løfte om en sønn, men etter som tiden drøyde ble Abraham utålmodig og prøvde å oppfylle løftet på egen måte. Ismael ble født, men det var ikke løftessønnen. Til tross for Abrahams ulydighet holdt Gud fortsatt sitt løfte og fornyet pakten med Abraham. Omskjærelsen gis som tegn på pakten. Abraham var nå en gammel mann og hans egne evner til å få barn var mer eller mindre borte, men han trodde Gud og holdt sin del av pakten ved å  omskjære alle guttebarn og menn i sitt hus. Omskjærelsen var en erklæring på at de satte sin lit til Guds løfter og Hans trofasthet, ikke til sitt eget kjød.

Abraham fikk løftessønnen Isak!


Når så Paulus skriver om hjertets omskjærelse i Ånden, handler det om å la Jesus få hele kontrollen over livene våre. Vi har så lett for å stole mer på egne evner enn Guds løfter til oss. Når vi prøver i egen kraft hindrer vi Ånden å føde fram Guds vilje til velsignelse over våre liv. Derfor må vi holde fast på løftene selv om de strider mot vår fornuft og menneskelig tankegang. Det er Gud som har siste ordet – ALLTID! Hans trofasthet står fast om vi bare er tålmodige nok til å vente på Hans velsignelser.