Hodet vs Hjertet

Hodet vs Hjertet


Lukas 2, 16-19: «Og de skyndte seg av sted og fant Maria, Josef og Barnet, som lå i en krybbe. Da de hadde sett Ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette Barnet. Og alle de som hørte det, undret seg over de ord som gjeterne fortalte dem. Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.»


Det er stor forskjell på «undre» og «grunne».

Alle de som hørte brukte «fornuften» og undret seg over de ord som ble fortalt, men Maria «hørte» med hjertet og grunnet på det. Undring kan fort skape tvil, mens grunning sår tro. Derfor må ordet gå fra hodet til hjerte, slik at troen blir levende.


Når Gud gir oss en tanke eller et ord, må vi ikke bare gå rundt og undre på det. Da kan det fort kveles av menneskelig tankegang, tvil og fornuft. Vi må lytte med hjertet, be og grunne. Da vil tanken og ordet rotfestes i våre hjerter og vokse fram til velsignelse for oss selv og andre.


La oss be Gud om å beskytte hjertet vårt, slik at vi blir mottakelige for hans tanker.

Ordsp. 4, 23: «Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det».