Isfjellet

Isfjellet


Matteus 6,6: «Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når du har lukket døren din skal du be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som er i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst.»


Noen ganger er vi mer opptatt av å tilfredstille andre gjennom våre «synlige» aktiviteter, enn å behage Gud i lønnkammeret!

Gud ønsker at vårt gudsliv skal være som et isfjell. Det er bare toppen av isfjellet vi kan se – en tidel. Resten er skjult under havet. Det vil si at livet med Han må være forankret i et dypt og «skjult» bønneliv.

Det er ikke det synlige som bør være tyngden, men det som ligger i «dypet».

Vi trenger alle å virke i en tjeneste, slik at Gud får bruke vårt potensial synlig, men det bør ikke være ni-tidel av vårt gudsliv.

La oss prioritere lønnkammeret i vårt liv og virke. Den synlige tjenesten skal aldri være en trussel for vårt

skjulte bønnelivet, men heller si noe om det!


(To av bildene under er fra filmen "War room". Anbefales!)