Jahve

Jahve


2.Mosebok 6,2-3: «Gud talte til Moses og sa til ham: «Jeg er Herren. Jeg viste meg for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud Den Allmektige, men ved Mitt navn Herren gjorde Jeg Meg ikke kjent for dem.»


Det hebraiske ordet for Gud Den Allmektige er «El-Shaddai» og navnet betegner Gud som en kilde til velsignelse og beskyttelse. Patriarkene Abraham, Isak og Jakob fikk erfare Gud som  velsigner og beskytter over ætten Han hadde inngått pakt med, men Moses skulle nå få kjenne Gud ved navnet Herren. Det hebraiske ordet for Herren er «Jahve» og betyr «Jeg Er». Patriarkene hadde hørt navnet Jahve, men det var først på Moses tid at den hele og fulle betydningen av navnet ble åpenbart. Navnet uttrykker at Gud er aktivt tilstede og åpenbarer seg på en mer synlig og konkret måte. Historien forteller videre om alle Herrens under i landet Egypt og gjennom ødemarka.

Hvordan kan dette være relevant for oss?

Mange vil nok være enige med meg i at vi bor i et land med mange velsignelser. Gud har åpenbart seg som El-Shaddai over folk og land og det skal vi være utrolig takknemlige for. Men nasjonen vår trenger en åndelig oppvåkning hvor vi får se og erfare mer av «Jahve».

Moses fikk loven som hjelpemiddel til å lede et helt folk i riktig retning, mens vi i den nye pakt har fått Den Hellige Ånd som rådgiver. Derfor trenger vi å ydmykt bøye oss ned og overgi våre liv i lydighet slik Moses gjorde. Først da kan Gud åpenbare seg som «Jeg Er» og Hans løfter om tegn, under og mirakler bli en realitet i våre liv. Løfter vi kan eie her og nå,

fordi Han Er!