Kokosnøtta

Kladdeboka

Kokosnøtta


Når Jesus vandret rundt på jorda formidlet Han Guds rike gjennom lignelser. Profetiske bilder ligner på lignelser. Noen bilder kan i begynnelsen virke litt rare slik som dette, men når jeg las på nett om kokosnøtta skjønte jeg at Gud ønsket å fortelle noe om bønnens samspill i treenigheten.

Kokoskallet er hardt og kan være vanskelig å åpne, men skallet har tre «svake» punkter. For å få tilgang på den næringsrike væsken inni frukten, kan man bore et hull gjennom et av punktene med en skrutrekker. Denne væsken er fargeløs og steril før frukten åpnes. Deretter finner du en tung kniv, holder kokosnøtten i håndflaten og slår nøtten på «ekvator» til den sprekker.

For meg ble det bare et fantastisk bilde på vårt samspill i treenigheten. Noen ganger kan det vi be over virke hardt som ei kokkosnøtt. Det kan nærmest se umulig ut å få «åpnet», men Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd blir nesten som disse tre punktene på kokosnøtta, og Ånden det punktet som gir oss tilgang til den næringsrike «væsken» som finnes i kjernen. En kilde som er ren, hellig og helt uten besmittelse av «verden». Når vi drikker av denne kilden skapes det tro og forventninger som bryter «skallet» i vårt bønneliv. Hver gang vi ber skjer det automatisk et samspill mellom oss og hele guddommen. Jesus vår Frelser bringer bønnene til Faderen som igjen sender Ånden for å hjelpe. Han utruster oss med frimodighet og styrke til å bruke de riktige «redskapene» til rett tid og sted, slik at skallet til slutt vil sprekke!