Lakenet

Lakenet


I denne kladden ønsker jeg å formidle et budskap som jeg tror ligger på Guds hjerte. For en stund siden fikk jeg se et bilde for mitt indre av et hvitt laken som ble strekt ut i mørket. Bak lakenet skinte det et sterkt lys som førte til at tusenvis av insekter ble sugd til det. Den Hellige Ånd sa til meg at det hvite lakenet representerer menigheten og at lyset bak er Jesus. Når Jesus får skinne gjennom menigheten vil  tusenvis av mennesker trekkes mot Han.

Mens dette bildet passerte fikk jeg se barn og voksne strekke ut lakenet sammen. De kikket på hverandre. Det var samspill, samarbeid og stor glede.

Da fikk jeg et vers i

Salomos ordspråk 22,6: «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel.» Hvordan skal vi lære den unge veien? Jo, den yngre generasjon trenger «Åndelige foreldre» som lever under Guds innflytelse. Barn lærer mest av det de ser, derfor trenger de «foreldre» som ikke bare snakker, men faktisk lever ut troen sin. De voksne igjen har mye å lære av barnas enkelhet og frihet. Det handler om å kunne utfylle hverandre i en kjærlig relasjon.

Menigheten blir da et samspill mellom barn, unge, voksne og eldre, og Gud er helt avhengig av alle generasjoner i sitt arbeid. Det er ikke meningen at de ulike grupperingene bare skal holde på med sine egne ting, men heller være mer sammen og vise hverandre gjensidig respekt på tross av ulikheter. Elske hverandres forskjeller og se muligheter istedet for begrensinger. Bare da kan vi utfylle hverandre og bli en menighet som skinner av Guds nærvær, slik at mennesker blir dratt til Jesus.

Jeg tror Gud ønsker å fortelle oss at menigheten igjen trenger å bli en enhet, der vi står side om side og gleder oss over hverandre på tross av aldersforskjell, ulik kulturbakgrunn eller uttykksmåter. Måtte vi oppmuntre og verdsette hverandres ulikheter. En sterk menighet trenger mangfold, nettopp fordi Gud har skapt oss forskjellige!

 

Til slutt vil jeg bare anbefale boka «Åndelige foreldre»

av Torbjørg Oline Nyli - se bilde under.