Lengsel

Kladdeboka

Lengsel


«Som hjorten stønner etter rennende vann, slik lengter min sjel etter Deg, Gud.» (Salme 42,2)

Lengter du etter mer av Jesus i ditt liv?

Da har jeg et spørsmål til deg.

Hva gjør du med det?

Dette er et spørsmål jeg til stadighet også stiller meg selv, nettopp fordi vi ofte bare blir stående på stedet hvil med en lengsel. På samme måte som når vi ønsker å komme i bedre fysisk form skjer det ingen verdens ting om ikke vi reiser oss opp av sofaen, trer på oss joggeskoene og begynner å gå eller løpe. Det å ha et ønske eller en lengsel er selvfølgelig et «must» for å bli motivert til å å handle, men om ikke viljen til å handle blir en realitet utretter denne følelsen ikke stort mer enn skuffelse. En mistillit til Gud om at Han ikke hører, ser eller møter våre behov. Vi trenger aktivt å gjøre noe med lengselen. Søke Han i både bønn og i ordet, slik at det Han legger i våre hjerter utløser handling som viser hvor dypt denne lengselen egentlig stikker. Han svarer den som lengter slik hjorten skriker etter vann. Når desperasjonen blir så sterk at den driver fram handling, er Han der med Sin nåde. Da vil vi oppleve at det å være kristen er mer enn bare en lengsel etter noe mer, men et pulserende liv sammen med Jesus som er «meant to be»!