Offensivt

Offensivt


Lukas 8, 43 – 48

Jesus gikk rundt i gatene og folket presset seg på Han. En kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år kom bakfra og rørte ved kanten av kappen Hans, og straks stanset blødningen. Jesus spurte hvem det var som rørte ved Ham. Alle nektet og sa at her presser jo alle seg på, men Jesus svarte: «Noen var det som rørte ved Meg, for Jeg merket at det gikk kraft ut fra Meg.»


Kvinnen hadde fått en åpenbarelse av hvem Jesus var og strakk seg fram for å røre ved kappen Hans. Bare et lite «touch» var nok til å forløse kraften hun trengte for å bli fri.

  Kvinnens forventning åpenbarte Jesus og gav håp. Håpet skapte tro og utløste handling. Når vi handler viser vi Gud tillit og Hans kraft forløses.

Gjennom denne kladden ønsker jeg å formidle at det går ann å forvente tegn, under og mirakler av Gud og samtidig ha rett fokus. Når vi lærer Han å kjenne blir vi kanskje enda mer forventningsfulle og offensive!

Personlig kjenner jeg at dette utfordrer, men også trigger til å leve i noe som er større enn meg selv.

I beretningen over var det mange som presset seg på. Alle ventet de nok nysgjerrige og tålmodig på at Jesus skulle betjene dem, mens kvinnen som kom bakfra hadde en mer offensiv rolle. Hun strakk seg ut og rørte ved kappen Hans. Hun bare visste at det var kraft i Mesteren. Mange stod «nærmere» Jesus enn kvinnen. Det var heller ikke noe som Han gav henne direkte, men noe hun «grep» i nærværet av Han. De andre hadde sikkert også forventninger og håp, men hun handlet på det som var åpenbart og det hun kjente i sitt hjerte. Vi trenger å være i Jesu nærvær, slik at Hans løfter åpenbares i våre hjerter og skaper tro. 

Da blir vi ikke passive tilskuere,

men offensive medspillere.

Tida er kanskje inne for å ta en mer aktiv rolle og tre ut av komfortsonen? I nærværet av Jesus er kraften tilgjengelig. La oss ha forventninger til «JEG ER» og være på offensiven!