Omvendelse

Kladdeboka

Omvendelse


Å ta Jesu ord på alvor kan være vanskelig og tøft, spesielt når det krever en erkjennelse.

Rom 10, 1-4:".....For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med sann erkjennelse....»


Fortellingen om Sakkeus i Lukas 19,1-10 viser oss hva som skjer når vi våger å bryte med vår stolthet. Sakkeus måtte klatre opp i et tre for å se Jesus, siden han var kortvokst og ikke klarte å se hva som skjedde pga. folkemengden. Bare tenk hvor ydmykende det må ha vært for en velstående, godt kjent mann i byen å nedverdige seg selv på den måten. Men Jesus elsker når vi bryter med vår stolthet for å se mer av Han – koste hva det koste vil. Dette er en hjerteholdning Gud alltid hører og besvarer. Sakkeus fikk et sterkt møte med Jesus som forandret han som menneske og medmenneske. Han bekjente sine synder og gjorde opp for den urett han hadde påført andre.

Når Jesus møter hjertet får det positive ringvirkninger for andre rundt. Sakkeus ble ikke «bare» frelst og tilgitt av Gud, men han fikk også oppleve at frelsen endret hans livstil og holdninger. De som var rundt Sakkeus fikk oppleve et nytt hjerte. Han var nå villig til å ordne opp for seg, slik at mennesker igjen kunne få tillit til han. Nye muligheter ble åpnet! Gud gjenoppretter både ånd, sjel og kropp når vi overgir oss til Han.