Perlen

Perlen

 

Noen ganger kan jeg se et bilde av noe for mitt "indre øye", og denne dagen fikk jeg se et skjell med ei perle i. Perle er en kalkdannelse som foregår i de fleste muslinger og som består av det samme materialet som skallet. En ekte perle blir til ved at et sandkorn eller et fremmedlegeme kommer inn i en musling. Muslingen utskiller da en perlesubstans for å innkapsle irritasjonen. Det legges lag på lag av perlesubstans, og jo lenger tid dette pågår, jo større blir perlen. For at perlen skal få en brukbar størrelse, må den ligge lenge i muslingen.

Dette ble bare et fantastisk bilde på hvordan Gud ser på oss mennesker. Noen ganger kan vi føle oss små som sandkorn eller uverdige som fremmedlegeme framfor Han. Skjellet representerer Hans nærvær eller hender. Når vi kommer inn der skyver Han oss ikke bort på grunn av synd eller følelse av uverdighet, men Han begynner å forme oss til fantastiske «perler» med materialet som finnes i Hans natur. Og jo mer vi er i Hans nærvær, desto mer like blir vi Ham.


Sangen "Mere lik deg" er skrevet utfra dette bildet om perlen.

Lytt til sangen under!