Positive erfaringer

Positive erfaringer


For et par kladder siden skrev jeg om søstrene Maria og Marta. De hadde ulike måter å tilnærme seg Jesus på. Maria satte seg ned ved Jesus føtter og lyttet til det Han hadde å si, mens Marta var travelt opptatt med ulike aktiviteter.

I Johannes 11, 1-44 er Maria og Marta i sorg etter broren Lasarus død. Når Jesus kommer sier Marta: «Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død.» Deretter sier hun at hun vet at Gud kan gi Jesus alt Han spør om. Jesus svarer med å si at Lasarus skal stå opp! Marta forklarer at hun vet at broren skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag.

I likhet med Marta så tror vi også mer med hodet enn hjertet. Vi vet i teorien at tegn, under og mirakler kan skje, men manglende erfaringer ved Jesus føtter gjør det vanskelig å gripe Hans løfter.

Like etterpå kommer Maria til Jesus og sier de samme ordene som Marta, men forskjellen er at Maria faller ned ved Jesu føtter hvor hun har sittet før og blitt betjent av Hans godhet. Marta manglet denne erfaringen, noe som gjorde at hun hadde vanskelig for å tro. Rett før Jesus reiser Lasarus opp fra de døde sier Han til Marta i vers 40: «Sa Jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds Herlighet?»

La oss bruke tid ved Jesu føtter og ta til oss av Hans kjærlighet. De positive erfaringene vi får der vil

styrke troen vår!