Seilbåten

Seilbåten


Gud har en plan for hver enkelt av oss mens vi lever her på jord. Å være kristen handler om mer enn bare å «fikse» livet, «safe» seg en plass i himmelen under tittelnavnet kristen, sette seg godt til rette i sofaen og være fornøyd med det. Han ønsker at vi skal være som en seilbåt i medvind.

Seilbåten er flott å se på, men kan ikke forflytte seg uten vind. Som kristne kan vi også se flotte og fine ut, men om ikke Ånden får være drivkraften så utgjør vi liten forskjell. Slik seilbåten er avhengig av vind for å bevege seg på åpent hav, trenger vi Den Hellige Ånd for å  virke som kristne, men skuta må heise seil ellers er det til ingen nytte med vind. Åndens nærvær er alltid tilgjengelig for oss, men «seilene» må opp for å ha rett kurs.

«Seilene» er et bilde på relasjonen med Gud.

For hver enkelt av oss er det helt nødvendig å ha denne jevnlige kontakten med Han slik at vårt gudsliv har framdrift. Vi har alle ansvar for eget liv og kan faktisk ikke skylde på andre eller menigheten for vår åndelige utvikling (selv om en levende menighet er viktig). Mange har fått menighetssår og møtt motstand på sin vei, men Gud er Gud under alle omstendigheter. Han er uforanderlig! Uansett om mennesker kan stå i veien for oss og lage omveier, velger vi selv om vi skal stå stille eller bevege oss framover. Den avgjørende faktoren er om vi heiser «seil» og lar «vinden» lede oss gjennom stormene!