Sennepsfrøet

Sennepsfrøet


Mark 4,30-32: «Lignelsen om sennepsfrøet»

Av og til kan våre bønner virke små og ubetydelige sammenlignet med alle de andre oppgavene vi har i løpet av en dag. Men husk at de kan være som et lite sennepsfrø. Det er ikke alltid mengden som avgjør, men «kjernen». Vi kristne må tro at bønnene våre utgjør en forskjell og «så» uavhengig av følelser. For en dag vil sennepsfrøet vokse seg større enn alle andre hagevekster og grenene skytes ut slik at mennesker kan søke ly under. Alle de andre gjøremålene vi utfører i løpet av en dag vil forgå, men det vi har «sådd» i bønn vil for evig bestå. Hold derfor fast på bønnen uansett om den virker liten og ubetydelig. Ikke se for smått på dine ord, men begynn å tro at det du ber har betydning for både deg og andre.

Tro som et lite «sennepsfrø» er nok til å utgjøre en forskjell. Hold oppe det Gud har lagt i ditt hjerte, så vil Han utvikle bønnelivet ditt til å bli et tilfluktssted for andre mennesker.