Side om side

Side om side


I Guds arbeid trenger vi en større enhet mellom mann og kvinne. Enhet betyr ikke at vi skal viske vekk ulikheter eller mangfold, men at disse skal forenes i en ånd. Mann og kvinne har ulike egenskaper og styrker som skal verdsettes på lik linje og brukes som en ressurs. Vi må også akseptere at det finnes ulikheter innenfor hvert kjønn. Menn blir ofte sett på som sterke og kraftfulle «krigere», men mange kvinner har også disse egenskapene og da må man kunne stå sammen og bruke hverandres mangfold i stedet for å se på hverandre som en trussel. Ressursene bør brukes utfra behov og evner, ikke kjønn. Opp igjennom historien har kvinner blitt holdt nede og undertrykket fordi de er kvinner. Dette har resultert i et kvinneopprør som har satt mennene i en annen posisjon enn før. Noen mener at feminismen har gått for langt og ytrer bekymring. Dette synes jeg er feil fokus og ansvarsfraskrivelse. Menn har vært ulydige mot Guds ord ved å feiltolke og misbruke sin posisjon. Dette rettferdiggjør selvfølgelig ikke kvinneopprør eller ekstrem feminisme, men det har blitt en konsekvens av menns ulydighet.

Siden vi mangler full åpenbarelse over Paulus begrep «overhode», har denne «ordningen» blitt misbrukt. Å være overhode betyr ikke å undertrykke, men å ha ansvar. Ansvar for at både menn og kvinner er jevnbyrdige, får bruke sine evner og talenter fullt ut og bli ivaretatt både menneskelig og åndelig. Overhode har i oppgave å skape harmoni i familien og det gjøres gjennom samspill mellom medlemmene barn - voksen og mann - kvinne, med Jesus i sentrum.

Det betyr at når problemer og uenigheter kommer må vi søke Rådgiveren. Det er ikke sunt verken for mann eller kvinne å bare hevde sin rett. Da brytes harmonien og kampen er i gang. Både menn og kvinner må bryte med sin stolthet og søke den andres beste.


I Efeserne 5,22-33 skriver Paulus at koner skal underordne seg sine menn, som under Herren. Men i vers 28 er Paulus veldig tydelig på hvordan koner skal behandles.

«På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv.» Nøkkelordene er tillit og gjensidig respekt. Det handler ikke om å undertrykke eller dominere, men å behandle den andre som man selv ønsker å bli behandlet. 

Slik Kristus elsker menigheten vil en mann som elsker sin kone være lyttende, imøtekommende, kjærlig, oppmuntrende og selvoppofrende. «Overhode» har da fått en helt annen betydning.