Sideveiene

Sideveiene


Noen ganger kan livet og hverdagen føles ganske tung og strevsom. I slike perioder er det godt å ha en pappa i himmelen som viser omsorg ved å tale til hjerte gjennom et enkelt bilde av en «Sidevei». Aller helst vil vi ta motorveien for å komme raskt fram til målet, men noen ganger kan sideveiene være de mest innholdsrike. Her kan vi oppleve naturen på sitt mektigste!

Ja, det tar kanskje litt lengre tid, men om man er villig til å ta inn over seg inntrykkene nettopp på sideveiene kan de berike tilværelsen. Gud vil selvfølgelig at vi skal slippe for mange omveier siden de hindrer oss en del, men likevel er Han nådig og gir oss mange velsignelser langs vandringen om vi tillater det.

Andre ganger havner vi rett og slett inn på en sidevei fordi vi har «kjørt oss vill». Til og med da er Gud trofast og vender vondt til godt om vi søker Han og ikke lar utålmodighet og frustrasjon ta overhånd. Vi trenger å løfte blikket og la Gud få bruke omgivelsene rundt til å lede oss fremover. Kanskje det nettopp er opplevelsene på sideveiene som beriker livene våre mest? Målet når vi jo stort sett uansett om det blir nå eller da. Det handler mer om hvor mye vi vil ha ut av den veien vi er på. En liten omvei i blant er kanskje også helt nødvendig for å gjøre oss mer ydmyke og avhengig av Han!