Slekters gang

Kladdeboka

Slekters gang


1. Samuelsbok 3, 1-21:

«Herrens ord var sjeldent i de dager og åpenbaringssyner ble ikke gjort kjent.»

Samuel var en ung gutt som gikk i lære hos presten Eli. Det var ikke bare Elis fysiske øyner som var begynt å bli svake, men også hans «åndelige øyner». Eli hadde i lengre tid oversett sønnenes synd i templet,

«For hans sønner førte forbannelse over seg,

og han tuktet dem ikke.»

Når Gud åpenbarer seg for Samuel er ikke presten Eli på «nett» . Gud måtte rope tre ganger på gutten før Eli skjønte at det var Herren. Eli hadde mistet noe av sin åndelige varhet og tiden var inne for å utruste

en ny generasjon.

«Samuel kjente ennå ikke Herren, og Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham», men Eli hadde levd et langt liv med Gud og var derfor helt avgjørende for Samuels framtidige tjeneste. Heldigvis skjønte Eli etter hvert at det var Gud som ropte på Samuel, og han lærte gutten å være tilgjengelig for Herrens tiltale. Gud kaller på en ny generasjon i vår tid også. Må «Eli-generasjonen» våkne opp og se sin rolle, slik at Gud kan få sin vilje med den oppvoksende generasjon. Han ønsker å åpenbare seg mer i vår tid, men Han trenger mennesker som lytter til Hans røst og gjør etter Hans ord. Vi må be om beskyttelse fra likegyldighet, sløvhet og mismot, slik at vi kan være de forbederne og veilederne Gud trenger for å utruste våre etterkommere.

«Samuel vokste opp, og Herren var med ham og lot ikke noen av sine ord falle til jorden.» Vi ønsker vel alle Herrens velsignelse over våre barn! Dessverre skjer ikke det automatisk. Han har valgt å gjøre det i samspill med oss mennesker, og vi trenger å gi gjensvar på Hans rop og stille oss disponible. Vi må be om årvåkenhet over Guds folk, slik at Hans velsignelser kan følge slekters gang.