Sommerfuglen

Sommerfuglen


Sommerfuglen og dens fire stadier er et fint bilde på kristenlivet.


Eggstadiet er tiden før vi blir frelst.

Når vi tar i mot Jesus bryter vi med den tilværelsen vi er i og beveger oss over i larvestadiet. Larven klekkes ut av egget og vandringen etter næring begynner. Den er et lett bytte for innsekter og fugler og kan lett bli tråkket på av dyr og mennesker, altså farene kan være store. I vårt nye liv som kristne kan dette stadiet være ganske utfordrende. Fienden vet at vi er ett lett bytte når vi er nyfrelste. Næringen kan være vanskelig å finne, «verden» lokker, og den kristne kulturen virker overveldende og fremmed. Denne vandringen krever utholdenhet, tålmodighet og tilegnelse av kunnskap om Gud for ikke å bli overmannet av fienden.

Etter hvert vil enn automatisk kjenne behov for å utvikle seg mer i Gud. Da har vi beveget oss over i puppestadiet. Når larven er klar for å forpuppe seg finner den et egnet sted.

For oss kristne vil det stedet være Guds nærhet. I livet med Gud trenger vi å trekke oss litt tilbake fra alt rundt for å la Gud få forme oss fra larve til sommerfugl. I dette stadiet blir tvil byttet ut med tro, usikkerhet med kunnskap og frustrasjon med stabilitet. Det har skjedd en transformasjon! Larven får vinger på sin kropp og kan fly høyt over bakken. Den utstråler frihet og glede! Når vi holder oss nær til Jesus vil Han sette vinger på vår kropp, slik at vi kan bevege oss i Hans herlighet. I sommerfuglstadiet er det spennende å være, for Gud har gitt hver enkelt av oss vakre og ulike farger for å velsigne omgivelsene rundt.