Stødighet

Stødighet


Salme 51,12: «Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre!»

Mennesket består av både ånd, sjel og kropp. Når Jesus ropte: «Det er fullbrakt» og utåndet, revnet forhenget i templet som et symbol på at mennesket nå fikk tilgang inn i det aller helligste. Tidligere var det bare prestene som fikk gå inn der på vegne av folket en gang i året, men Jesu blod gjorde det nå mulig for alle mennesker å ha en nær relasjon til Gud. Vår kropp er Guds tempel og Hans ånd har tatt bolig i vårt indre. For et privilegium!

Måtte Guds ånd påvirke min sjel (tankene, følelsene og viljen), slik at mitt gudsliv blir stabilt og stødig gjennom alle de utfordringer vi støter på. Måtte mitt indre søke Hans åsyn under alle omstendigheter, slik at jeg kan kjenne fred i ufred, ro i stormen, søke tilflukt når noe truer eller finne råd hos Han når jeg er rådvill.

For en stund siden fikk vi som familie oppleve hvordan Gud griper inn i ufreden når vi søker Hans råd. Som alle andre familier kan vi oppleve utfordringer og spenninger i en travel hverdag. Det hadde vært en tid med dårlig stemning. Ungene var kranglete og snakket stygt til hverandre. Jeg var sur, trøtt og irritert på både mann og barn. Vi var kommet inn i en ond sirkel som måtte brytes. En kveld mens jeg satt på rommet og ba, sa Den Hellige Ånd at jeg ikke skulle be alene, men få inn både Roar, Josefine, Theodor. Vi holdt hverandre i hendene og dannet en sirkel mens vi ba. Det var et fantastisk fint øyeblikk å kunne stå der sammen som familie og be om fred inn hverdagen. Allerede dagen etter var det en annen vennlighet over barna og en annen atmosfære i huset.

En uke senere kom barna og sa: «Mamma, det har vært mye bedre etter at vi ba!».

Det har til og med vart helt til nå, ikke det at alt går på skinner, men nå vet vi at det nytter å søke Han når nye utfordringer kommer. Han fornyer en stødig ånd i vårt indre når vi søker Han, slik at vi kan kjenne fred og håp midt i stormen!