Tålmodighet

Tålmodighet


Nehemja 1,3-4: «Nehemja ber for sitt folk»

Da Nehemja var i eksil og fikk høre om nøden og skammen til resten av folket og om Jerusalems ruiner - gråt, sørget, fastet og ba han for Himmelens Guds ansikt.»

Måtte den nøden vi ser rundt oss i nærområdet, nasjonalt og internasjonalt bøye våre kne i bønn for Gud. At ikke våre hjerter må bli fylt av motløshet og likegyldighet. Det finnes håp om vi vender vårt blikk mot Han som er Forløseren. Vise utholdenhet, til tross for «umulige» situasjoner. For det er i det umulige Gud får mulighet!

Nehemja var kongens munnskjenk. Situasjonen i Jerusalem gjorde Nehemja så bedrøvet at kongen spurte hva han ønsket. Nehemja henvender seg til Gud før Han sier hva behovet er. Deretter ber han kongen om tillatelse til å reise og bygge opp igjen Jerusalems murer. Nehemja får kongens velsignelse til å dra. Dette viser bare hvor viktig bønn er i vårt kristne liv og tjeneste. Andres beslutninger kan endres via bønn. Nehemja hadde en bedrøvelse som skapte nød, engasjement, iver, pågangsmot og kjærlighet for mennesker rundt. Mens vi ofte havner i den som tar all energi og holder oss nede. Løsningen blir å vende oss til Gud, slik at Han får bedrøvelsen og vender den til tro i våre hjerter.

Nehemja drar til Jerusalem for å oppmuntre folket med det han hadde fått, men først undersøker han området og behovene. Gjennom hele denne beretningen ser vi at Nehemja var en tålmodig sjel som søkte Gud før han tok viktige beslutninger. Måtte Gud få innflytelse gjennom våre liv ved at vi tålmodig søker Hans åsyn og vilje først!