Tilgivelse

Tilgivelse


Tenk at Jesus også vasket føttene til Judas!

Jesus behandlet Judas med den samme gode kjærligheten som Han gjorde mot de andre disiplene, til tross for at Han visste hvilket svik Judas var i stand til å gjennomføre. Det Jesus gjorde er nesten for mye av det gode for oss mennesker å forstå. De fleste har vel kjent på vanskeligheter med å be og velsigne noen som har gjort oss ondt eller urett, eller tilgi mennesker som har frarøvet noe av livene våre.

Men tenk at Jesus på korset ropte ut til sin Far:

«Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»

For en kjærlighet som er blitt tilgjengelig for oss

gjennom Han!

Han valgte å dø på korset for å endre historien, slik at vi kan få hjelp til slippe tak i uretten som er påført våre liv og leve i frihet. Dette er selvfølgelig ikke enkelt på egenhånd, men gjennom Kristus er alt gjort mulig.

Jesus lengter etter å berøre hjertene våre slik at Han kan elske gjennom oss når vi ikke klarer det selv og skape tilgivelse med mennesker som har gjort oss ondt, slik at vi kan få fred. Når vi stoler på Gud og Hans kjærlighet, vil Han forløse sin tilgivelse og kraft over alle mennesker - selv de vi ikke tror.