Tillit

Kladdeboka

Tillit


Luk 5,5: ......«Men likevel på Ditt ord vil jeg kaste ut garnet».


Disiplene hadde fisket hele natten uten å ha fått noe fangst. Det så helt umulig ut, men Jesus sa at Peter skulle legge ut på dypet og kaste ut garnene på nytt. Selv om Guds ord og tiltale kan stride mot vår fornuft, må vi likevel handle i tro og tillit på at Han holder sine løfter. Peter gjorde det Jesus sa, selv om han egentlig ikke hadde så mye tro for at det kom til å utgjøre noen forskjell. Til sin store overraskelse og begeistring ble fiskefangsten over all forventning. Fra da av begynte Peter sin sterke tjeneste for Herren. Tenk for en helomvending i Peters liv. Han handlet på en enkel tiltale og hele livet ble forandret.


Gud ønsker å gjøre endringer i våre liv også, men noen ganger kan kanskje frykten for endringer, menneskefrykt eller utålmodighet hindre oss i å holde fast på det Han har sagt.

Luk 6,46: «Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre og gjør ikke det jeg sier?»

Husk at når Gud kaller på oss vil Han alltid velsigne med noe bedre enn det vi allerede har. Livet blir desidert mer spennende og innholdsrikt om vi lytter til Hans røst. Kanskje ikke på en måte vi kan forestille oss, for Gud gjør ofte ting litt annerledes enn hva vi tror!

Stol på Han og gjør det Han har lagt i ditt hjerte.

Da vil du se at det bærer og vel så det!