Timeglasset

Timeglasset


Igjen fikk jeg se et bilde for mitt indre. Jeg så et timeglass uten noe bevegelse.

Gud fortalte meg at timeglasset representerer kristne som en gang har vært aktive for Han. Sanden er en metafor på livet i Gud. Tidligere strømmet sanden gjennom, men nå står det bare helt stille. Noen glass har til og med kantet og ligger nede. 


Gud vil med dette enkle bildet fortelle at Han på nytt ønsker å vende stillestående «timeglass», slik at gudslivet igjen begynner å bevege seg. Det kan ikke snu seg selv, men trenger Guds hjelpende hånd. Selv om det har stått stille en lang stund er det aldri forseint. Mange tenker kanskje at nå er «toget» gått, men det er ikke sant. La Hans hånd snu opp-ned på tilværelsen din, slik at «sanden» på nytt begynner å renne.

Han ønsker å vende glasset om og om igjen, slik at det aldri stopper å bevege seg!Løft blikket min venn,

tiden er inne!

Lenge har du ventet, lenge har du lengtet.

Tro ikke at du kan gjemme deg bort.

Han har allrede sett deg.


Hører du det?


Lyden av Hans røst som kaller på deg.

En lengsel går ut fra Hans hjerte

og møter ditt.

Tomrommet du har kjent på altfor lenge

fylles fordi Han elsker på tross av,

ikke på grunn av.

Snakk til Han, vel!