Villdyret

Villdyret


Er du trøtt av å be for «villdyret» i familien din?

Eller for «strutsen» som bare stapper hodet i sanden når motgangen nærmer seg? (En faktoide)

Hva med «sjakalene» som har pekt deg ut som sitt bytte og gjør alt for å frarøve deg glede og fred?

Da har jeg en oppmuntring til deg fra Gud: «Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, Jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Villdyret på marken skal ære Meg, også sjakalene og strutsene, fordi Jeg gir vann i ødemarken og strømmer i ørkenen, så Jeg kan gi drikke til Mitt folk, mine utvalgte.» (Jesaja 43,19-20)


Når Guds folk reiser seg i bønn, vil en kilde av liv strømme fra vårt indre. Det vil bli som en oase i ødemarka. «Villdyret» som vi hadde gitt opp og ikke lenger trodde kunne temmes, vil bli satt i frihet og gi Gud ære. «Strutsen» som gjemmer seg fra problemene, løfter endelig hodet sitt og fester blikket på Jesus. Og «sjakalene» må slippe taket og bøye seg for Herrens autoritet når vi drikker av guddommelig visdom.

Gud vil la det spire fram og tenne håp i håpløsheten, fred i ufreden og ro i stormen. Ha derfor tro til Gud midt i ødemarka, for ingenting er umulig når vi søker Hans åsyn.